ดวงและฤกษ์ยาม

 ฤกษ์งาม ยามดี

    ปีใหม่ พ.ศ.2557 ค.ศ.2014 จ.ศ.1376

เมื่อตรวจดวงเมืองดูดาวแล้วพบว่า ชะตาเมือง ชะตาโลก และชะตาคน ไม่ดีเอาเลย มีแต่ความขัดแย้งไปทั่วโลก และเป็นสงครามทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ มีแต่คนแย่งอำนาจ แย่งผลประโยชน์กันอย่างไม่กลัวบาปบัญคุณโทษ และสังคมทั่วโลกเป็นไปตามพุทธพยากรณ์ ที่ปรากฎอยู่ที่เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียมประเทศพม่าชัดเจน มีโอกาสจะถอดความมาให้อ่านกัน

                     สำหรับประเทศไทย หลังปีใหม่ ราคาสินค้าต่างๆจะแพงมากขึ้น คนส่วนหนึ่งจะเดือดร้อน นักธุรกิจขนาดย่อม หรือขนาดกลาง มีปัญหาเรื่องแรงงาน และการลงทุน กลุ่มทุนกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลง ล้มเลิก และไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะลาว และพม่า  การเมืองในประเทศยังมีปัญหา ขัดแย้ง และแตกแยกทางความคิดรุนแรง ถ้าการเมืองยังเป็นแบบเดิมๆ บ้านเมืองไม่สงบสุขแน่นอน ไม่ว่าฝ่ายใดมีอำนาจ ดังนั้นประชาชนต้องร่วมกัน เลือกสิ่งที่ต้องการขึ้นมาแทนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ฤกษ์งามยามมงคล ปี ๒๕๕๗      

                   1 มกราคม 2557 วันพุธ  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันขึ้นปีใหม่ เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันวอก ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเส็ง  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีขาล เหมาะล้างอาถรรพ์ ขอพร สวดมนต์ ไหว้พระ

                   2 มกราคม 2557  วันพฤหัส ขึ้น  2  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย วันลอย  เป็นวันระกา ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะโรง  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีเถาะ  ไม่เหมาะกับงานมงคล  เหมาะ ขอพร ไหว้เจ้า เข้าเรียน

                  3 มกราคม 2557  วันศุกร์ ขึ้น  3  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันลอย เป็นวันจอ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีเถาะ ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะโรง  เหมาะ เปิดร้าน กู้เงิน แต่ไม่เหมาะกับงานมงคล        

                 4 มกราคม 2557  วันเสาร์ ขึ้น  4  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันสิทธิโชค ฟู เป็นวันกุน ถูกโฉลก กับคนเกิดปีขาล ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเส็ง ไม่เหมาะงานมงคล เช่นแต่งงาน  แต่เหมาะซื้อขายที่ดิน และพิธีกรรมต่างๆทางสงฆ์    

                 5 มกราคม 2557  วันอาทิตย์ ขึ้น  5  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันทรทึก อธิบดี เป็นวันชวด ถูกโฉลก กับคนเกิดปีฉลู ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเมีย  เหมาะแก่การเดินทาง ย้ายรับตำแหน่ง

                  6 มกราคม 2557  วันจันทร์ ขึ้น  6  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันจม ดิถีมหาสูญ  เป็นวันฉลู  ถูกโฉลก กับคนเกิดปีชวด ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะแม ไม่เหมาะกับงานมงคล และเดินทาง ทางน้ำ

                 7 มกราคม 2557  วันอังคาร ขึ้น  7  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันโลกาวินาศ ยมขันธ์  เหมาะขอพร บวงสรวง แต่ห้ามบนบานศาลกล่าว เป็นวันขาลถูกโฉลก กับคนเกิดปีกุน ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีวอก  

                  8 มกราคม 2557  วันพุธ  ขึ้น  8  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันทรทึก อุบาทว์ วันก้าวหน้า ไม่เหมาะกับงานมงคล แต่เหมาะขอพร ล้างอาถรรพ์  เป็นวันเถาะ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีจอ ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีระกา 

                  9 มกราคม 2557  วันพฤหัส ขึ้น  9  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย สิทธิโชค วันลอย  

วันมะโรง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีระกา ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีจอ

                 10 มกราคม 2557  วันศุกร์ ขึ้น  10  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง มหาสิทธิโชค ดิถีแมลงปอ เป็นวันมะเส็ง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีวอก ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีกุน 

                 11 มกราคม 2557  วันเสาร์ ขึ้น  11  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู ฤกษ์ดี วันดี เป็นวันมะเมีย ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะแม  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีชวด

                  12 มกราคม 2557  วันอาทิตย์ ขึ้น  12  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี ยมขันธ์ ดิถีมหาสูญ เป็นวันมะแมถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเมีย ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีฉลู 

            13 มกราคม 2557  วันจันทร์ ขึ้น  13  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันจม วันวอกถูกโฉลก กับคนเกิดมะเส็ง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีขาล 

      14 มกราคม 2557  วันอังคาร ขึ้น  14  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันสิทธิโชค/โลกาวินาศ เป็นวันระกา ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะโรง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีเถาะ 

                  15 มกราคม 2557  วันพุธ ขึ้น  15  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันจอ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีเถาะ ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะโรง 

                  16 มกราคม 2557  วันพฤหัส แรม 1  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็งวันลอย /วันธงชัย  เป็นวันกุน ถูกโฉลก กับคนเกิดปีขาล  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเส็ง 

                  17 มกราคม 2557  วันศุกร์ แรม 2  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอสูรธรณี เป็นวันชวด ถูกโฉลก กับคนเกิดปีฉลู ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเมีย 

                   18 มกราคม 2557  วันเสาร์ แรม 3  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันฟู เป็นวันอัคนิโรธ   เป็นวันฉลู ถูกโฉลก กับคนเกิดปีชวด ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะแม 

                   19 มกราคม 2557  วันอาทิตย์  แรม 4  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันอธิบดี วันขาล ถูกโฉลก กับคนเกิดปีกุน ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีวอก 

                     20 มกราคม 2557  วันจันทร์  แรม 5  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็งวันจม/วันสิทธิโชค  เป็นวันเถาะ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีจอ  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีระกา 

                     21 มกราคม 2557  วันอังคาร แรม 6  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันโลกาวินาศ  วันมะโรงถูกโฉลก กับคนเกิดปีระกา ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีจอ 

                     22 มกราคม 2557  วันพุธ  แรม 7  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันมะเส็ง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีวอก ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีกุน 

                     23 มกราคม 2557  วันพฤหัส แรม 8  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันลอย/วันอัคนิโรธ/วันยมขันธ์ เป็นวันมะเมีย ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะแม ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีชวด

                       24 มกราคม 2557  วันศุกร์ แรม 9  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันกาลทัณฑ์  เป็นวันมะแม ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเมีย ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีฉลู 

                      25 มกราคม 2557  วันเสาร์ แรม 10  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู/วันชัยโชค  เป็นวันวอก ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเส็ง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีขาล

                      26 มกราคม 2557  วันอาทิตย์ แรม 11  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันมหาสิทธิโชค เป็นวันระกาถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะโรง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีเถาะ 

                      27 มกราคม 2557  วันจันทร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันจม เป็นวันดิถีมหาสูญ/วันมหาสิทธิโชค/วันจม เป็นวันจอ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีเถาะ ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะโรง 

                     28 มกราคม 2557  วันอังคาร  แรม 13  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง โลกาวินาศ วันมหาสิทธิโชค   เป็นวันกุน ถูกโฉลก กับคนเกิดปีขาล ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเส็ง 

                    29 มกราคม 2557  วันพุธ  แรม 14  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง วันอุบาทว์ เป็นวันชวดถูกโฉลก กับคนเกิดปีกุฉลูชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเมีย 

                    30 มกราคม 2557  วันพฤหัส แรม 15  ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย วันลอย เป็นวันฉลู ถูกโฉลก กับคนเกิดปีชวด ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะแม  

                   31 มกราคม 2557  วันศุกร์ ขึ้น 1  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันชัยโชค วันลอย  วันตรุษจีน เป็นวันขาล ถูกโฉลก กับคนเกิดปีกุน ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีวอก  

1 กุมภาพันธ์ 2557 วันเสาร์  ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันเถาะ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีจอ  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีระกา

                   2 กุมภาพันธ์ 2557 วันอาทิตย์  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันอธิบดี /วันฟู  เป็นวันมะโรง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีระกา  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีจอ

                  3 กุมภาพันธ์ 2557 วันจันทร์  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันทักทิน /วันดิถีมหาสูญ  เป็นวันมะเส็ง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีวอก ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีกุน        

                 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันอังคาร  ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันจม/วันโลกาวินาศ   เป็นวันมะเมีย ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเมีย ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีชวด

                 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันพุธ  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันมะแม ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเมีย ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีฉล

                  6 กุมภาพันธ์ 2557 วันพฤหัส  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันธงชัย/วันมหาสิทธิโชค   เป็นวันวอก ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเส็ง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีขาล

                 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันศุกร์  ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันลอย/วันก้าวหน้า  เป็นวันระกา ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะโรง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีเถาะ 

                  8 กุมภาพันธ์ 2557 วันเสาร์ ขึ้น9  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันยมขันธ์    เป็นวันจอ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีเถาะ ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะโรง

                  9 กุมภาพันธ์ 2557 วันอาทิตย์  ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันอธิบดี /วันทินสูญ/วันฟู เป็น  วันกุน ถูกโฉลก กับคนเกิดปีขาล  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเส็ง

                 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันจันทร์  ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันยมขันธ์ พระกาฬ  เป็นวันชวด ถูกโฉลก กับคนเกิดปีฉลู  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเมีย

                 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันอังคาร ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันโลกาวินาศ/วันจม   เป็นวันฉลู ถูกโฉลก กับคนเกิดปีชวด ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะแม

                  12 กุมภาพันธ์ 2557 วันพุธ  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันขาล ถูกโฉลก กับคนเกิดปีกุน ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีวอก

            13 กุมภาพันธ์ 2557 วันพฤหัส ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันธงชัย   วันเถาะ ถูกโฉลก กับคนเกิดจอชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีระกา

      14 กุมภาพันธ์ 2557 วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันลอย/วันมาฆบูชา   เป็นวันมะโรง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีระกา ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีจอ 

                  15 กุมภาพันธ์ 2557 วันเสาร์ แรม 1  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็น เป็นวันมะเส็ง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีวอก ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีกุน

                  16  กุมภาพันธ์ 2557 วันอาทิตย์ แรม 2  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันฟู  เป็นวันมะเมียถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะแม  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีชวด

                  17 กุมภาพันธ์ 2557 วันจันทร์ แรม 3  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันชัยโชค เป็นวันมะแม ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเมีย ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีฉลู

                   18 กุมภาพันธ์ 2557 วันอังคาร แรม 4  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ/วันสี่เสื่อม/วันจม/วันดิถีมหาสูญ   เป็นวันวอก ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะเส็ง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีขาล

                   19 กุมภาพันธ์ 2557 วันพุธ แรม 5  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์/วันทินสูญ วันระกาถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะโรง ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีเถาะ

                    20 กุมภาพันธ์ 2557 วันพฤหัส แรม 6  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันกาลทัณฑ์  เป็นวันจอ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีเถาะ  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะโรง 

                     21 กุมภาพันธ์ 2557 วันศุกร์ แรม 7  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย อัคนิโรธ วันกุน ถูกโฉลก กับคนเกิดปีขาล  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเส็ง 

                    22 กุมภาพันธ์ 2557 วันเสาร์ แรม 8  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันก้าวหน้า/วันทรทึก เป็นวันชวดถูกโฉลก กับคนเกิดปีฉลู ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะเมีย

                   23 กุมภาพันธ์ 2557 วันอาทิตย์แรม 9  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันฟู เป็นวันฉลู ถูกโฉลก กับคนเกิดปีชวด  ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีมะแม 

                 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันจันทร์ แรม 10  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง  เป็นวันขาล ถูกโฉลก กับคนเกิดปีกุน ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีวอก

                     25 กุมภาพันธ์ 2557 วันอังคาร แรม 11  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็น วันชัยโชค /วันโลกาวินาศ/วันจม  เป็นวันเถาะ ถูกโฉลก กับคนเกิดปีจอ ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีระกา

                    26 กุมภาพันธ์ 2557 วันพุธ แรม 12  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นอุบาทว์ เป็นวันมะโรง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีระกา ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีจอ 

                   27 กุมภาพันธ์ 2557 วันพฤหัส แรม 13  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย วันลอย  เป็นวันมะเส็ง ถูกโฉลก กับคนเกิดปีวอก ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีกุน

                   28 กุมภาพันธ์ 2557 วันศุกร์ แรม 14  ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง วันลอย   เป็นวันมะเมีย ถูกโฉลก กับคนเกิดปีมะแม ชง(ไม่ถูก)กับคนเกิดปีฉลู 

                1 มีนาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 1  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย   เป็นวันมะแม ü   มะเมีย û ฉลู

2 มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 2  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันวอกü   มะเส็งû ขาล

3 มีนาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 3  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู   เป็นวันระกาü   มะโรง û เถาะ

4 มีนาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 4  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันจอü   เถาะ û มะโรง           

5 มีนาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 5  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันกุน ü   ขาล û มะเส็ง

6  มีนาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 6  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย   เป็นวันชวด ü   ฉลู û มะเมีย

7 มีนาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 7  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง ดิถีแมลงปอ เป็นวันฉลูü   ชวด û มะแม

8 มีนาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 8  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย /พระกาฬ   เป็นวันขาลü   กุนû วอก

9 มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 9  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี  ดิถีนคร เป็นวันเถาะ ü   จอ û ระกา

10 มีนาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 10  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู  ดิถีแมลงปอ เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

11 มีนาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 11  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันมะเส็ง ü   วอก û กุน      

12 มีนาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 12  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันมะเมียü   มะแม û ชวด

13 มีนาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 13  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย   เป็นวันมะแม ü   มะเมีย û ฉลู           

14 มีนาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 14  ค่ำ เดือน 4 ปี ดิถีแมลงปอ เป็นวันวอกü   มะเส็ง û ขาล

15 มีนาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย วันดี  เป็นวันระกา ü   มะโรง û เถาะ

16 มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 1  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันจอü   เถาะû มะโรง

17 มีนาคม 2557 วันจันทร์ แรม 2  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู   เป็นวันกุน ü   ขาล û มะเส็ง

18 มีนาคม 2557 วันอังคาร แรม 3  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันชวด ü   ฉลู û มะเมีย      

19 มีนาคม 2557 วันพุธ แรม 4  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันฉลูü   ชวด û มะแม

20 มีนาคม 2557 วันพฤหัส แรม 5  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย   เป็นวันขาลü   กุนû วอก

21 มีนาคม 2557 วันศุกร์ แรม 6  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง วันยมขันธ์ เป็นวันเถาะü   จอû ระกา

                22 มีนาคม 2557 วันเสาร์ แรม 7  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย ทักทิน  เป็นวันมะโรงü   ระกา û จอ

  23 มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 8  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี ดิถีแมลงปอ  เป็นวันมะเส็งü  วอก û กุน

24  มีนาคม 2557 วันจันทร์ แรม 9  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู ดิถีนคร  เป็นวันมะเมียü   มะแม û ชวด

25 มีนาคม 2557 วันอังคาร แรม 10  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันมะแม ü   มะเมีย û ฉลู 

26 มีนาคม 2557 วันพุธ แรม 11  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันวอก ü   มะเส็งû ขาล

27  มีนาคม 2557 วันพฤหัส แรม 12  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  ราชาโชค เป็นวันระกาü   มะโรง û เถาะ         

28 มีนาคม 2557 วันศุกร์ แรม 13  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันจอ ü   เถาะ û มะโรง

29  มีนาคม 2557 วันเสาร์ แรม 14  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย  ดิถีแมลงปอ  เป็นวันกุน ü   ขาล û มะเส็ง

30  มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 15  ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันชวด ü  ฉลู û มะเมีย

31 มีนาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 1  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันฉลูü   ชวด û มะแม

1 เมษายน 2557 วันอังคาร ขึ้น 2  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันขาลü  กุน ûวอก

                2 เมษายน 2557 วันพุธ ขึ้น 3  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันเถาะü   จอû ระกา

                3 เมษายน 2557 วันพฤหัส ขึ้น 4  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันจม   วันมะโรงü   ระกาû จอ

4 เมษายน 2557 วันศุกร์ ขึ้น 5  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันมะเส็งü   วอกû กุน

                5 เมษายน 2557 วันเสาร์ ขึ้น 6  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง  เป็นวันมะเมียü   มะแม û ชวด

                6 เมษายน 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 7  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันลอย  เป็นวันมะแมü มะเมียû ฉลู      7 เมษายน 2557 วันจันทร์ ขึ้น 8  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง วันพิลา เป็นวันวอกü   มะเส็งû ขาล

                8 เมษายน 2557 วันอังคาร ขึ้น 9  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันระกาü   มะโรงû เถาะ

9 เมษายน 2557 วันพุธ ขึ้น 10  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันจอü   เถาะû มะโรง

10 เมษายน 2557 วันพฤหัส ขึ้น 11  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันจม   เป็นวันกุนü ขาลû มะเส็ง        11 เมษายน 2557 วันศุกร์ ขึ้น 12  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันชวดü   ฉลู û มะเมีย

                12 เมษายน 2557 วันเสาร์ ขึ้น 13  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง  เป็นวันฉลูü   ชวดû มะแม

                13 เมษายน 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 14  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันลอย   เป็นวันขาลü   กุนû วอก      14 เมษายน 2557 วันจันทร์ ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง  เป็นวันเถาะü  จอ û ระกา

                15 เมษายน 2557 วันอังคาร แรม 1  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันมะโรงü  ระกาû จอ         16 เมษายน 2557 วันพุธ แรม 2  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันมะเส็งü   วอกû กุน

                17 เมษายน 2557 วันพฤหัส แรม 3  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันจม   เป็นวันมะเมียü   มะแม û ชวด

                18  เมษายน 2557 วันศุกร์ แรม 4  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันมะแมü   มะเมีย û ฉลู

                19 เมษายน 2557 วันเสาร์ แรม 5  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันวอกü   มะเส็งû ขาล

                20 เมษายน 2557 วันอาทิตย์ แรม 6  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็งเป็นวันธงชัย/วันลอย เป็นวันระกาüมะโรงûเถาะ      21 เมษายน 2557 วันจันทร์ แรม 7  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันจอüเถาะûมะโรง

                22 เมษายน 2557 วันอังคาร แรม 8  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู   เป็นวันกุนüขาลûมะเส็ง

                23 เมษายน 2557 วันพุธ แรม 9  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันชวดüฉลูûมะเมีย

                24 เมษายน 2557 วันพฤหัส แรม 10  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันจม   เป็นวันฉลูüชวดûมะแม

                25 เมษายน 2557 วันศุกร์ แรม 11  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง สิทธิโชค เป็นวันขาลüกุนûวอก

                26 เมษายน 2557 วันเสาร์ แรม 12  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันเถาะüจอûระกา

                27 เมษายน 2557 วันอาทิตย์ แรม 13  ค่ำ เดือน 5 ปีมะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันลอย  เป็นวันมะโรงüระกาûจอ      28 เมษายน 2557 วันจันทร์ แรม 14  ค่ำ เดือน 5 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันมะเส็งüวอกûกุน

                29 เมษายน 2557 วันอังคาร ขึ้น 1  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันมะเมียüมะแมûชวด

                30  เมษายน 2557 วันพุธ ขึ้น 2  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันมะแมüมะเมียûฉลู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1 พฤษภาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 3  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันวอกüมะเส็งûขาล           2 พฤษภาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 4  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู   เป็นวันระกาüมะโรงûเถาะ

                3 พฤษภาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 5  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันจอüเถาะûมะโรง

                4 พฤษภาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 6  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันจม   เป็นวันกุนüขาลûมะเส็ง

5 พฤษภาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 7  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี ดิถีแมลงปอ   เป็นวันชวดüฉลูûมะเมีย

                6 พฤษภาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 8  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง วันพิลา เป็นวันฉลูüชวดûเมะแม

                7 พฤษภาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 9  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันขาลüกุนûวอก

                8  พฤษภาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 10  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง ดิถีแมลงปอ เป็นวันเถาะüจอûระกา

                9 พฤษภาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 11  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู  สิทธิโชค เป็นวันมะโรงüระกาûจอ

10  พฤษภาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 12  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันมะเส็งü วอกû กุน

11 พฤษภาคม  2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 13  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/จม  เป็นวันมะเมียüมะแม û กุน

12 พฤษภาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 14  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี  เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

13 พฤษภาคม  2557 วันอังคาร ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน   เป็นวันวอก ü มะเส็ง û ขาล

14 พฤษภาคม  2557 วันพุธ แรม 1  ค่ำ เดือน 6 ปี วันโลกาวินาศ เป็นวันระกาü มะโรง û เถาะ

15 พฤษภาคม 2557 วันพฤหัสบดี แรม 2  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง  เป็นวันจอ ü เถาะ û มะโรง

16 พฤษภาคม 2557 วันศุกร์ แรม 3  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน   เป็นวันกุนü ขาลû มะเส็ง

17 พฤษภาคม  2557 วันเสาร์ แรม 4  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

18 พฤษภาคม  2557 วันอาทิตย์ แรม 5  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง  เป็นวันธงชัย/จม   เป็นวันฉลู ü ชวดû มะแม    

19 พฤษภาคม 2557 วันจันทร์ แรม 6  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันขาลü กุน û วอก

20 พฤษภาคม 2557 วันอังคาร แรม 7 ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันยมขันธ์   เป็นวันเถาะü  จอû ระกา

21 พฤษภาคม  2557 วันพุธ แรม 8  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง วันโลกาวินาศ เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

22 พฤษภาคม  2557 วันพฤหัสบดี แรม 9  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันสิทธิโชค  เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

23 พฤษภาคม  2557 วันศุกร์ แรม 10  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

24  พฤษภาคม  2557 วันเสาร์ แรม 11  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาท/ดิถีนคร  เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

25 พฤษภาคม  2557 วันอาทิตย์ แรม 12  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันจม   เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล         

26 พฤษภาคม  2557 วันจันทร์ แรม 13  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ

27  พฤษภาคม  2557 วันอังคาร แรม 14  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เป็นวันสิทธิโชค เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง     

28 พฤษภาคม  2557 วันพุธ แรม 15  ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง วันโลกาวินาศ เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

29  พฤษภาคม  2557 วันพฤหัส ขึ้น 1  ค่ำ เดือน 7 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

30  พฤษภาคม  2557 วันศุกร์ ข้น 2  ค่ำ เดือน 7 ปี มะเส็ง เป็นวันเทพสุริยัน   เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

31 พฤษภาคม  2557 วันเสาร์ ขึ้น 3  ค่ำ เดือน 7 ปี มะเส็ง วันฟู เป็นวันขาลü  กุน û วอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 มิถุนายน  2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 4  ค่ำ เดือน 7 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันเถาะ ü จอ û ระกา

2 มิถุนายน  2557 วันจันทร์ ข้น 5  ค่ำ เดือน 7 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/สิทธิโชค   เป็นวันมะโรง üระกา û จอ

3 มิถุนายน  2557 วันอังคาร ขึ้น 6  ค่ำ เดือน 7 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน  เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

 4 มิถุนายน  2557 วันพุธ  ขึ้น 7   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันมะเมียü มะแมû ชวด

  5 มิถุนายน    2557 วันพฤหัส  ขึ้น 8   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันยมขันธ์/วันลอย  เป็นวันมะแมü มะเมียû ฉลู

  6 มิถุนายน   2557 วันศุกร์  ขึ้น 9   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันกาลทัณฑ์  เป็นวันวอกü มะเส็งû ขาล

7 มิถุนายน   2557 วันเสาร์  ขึ้น 10   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันระกาü มะโรงû เถาะ

8 มิถุนายน   2557 วันอาทิตย์  ขึ้น 11   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันธงชัย  เป็นวันจอü เถาะû มะโรง

 9 มิถุนายน   2557 วันจันทร์  ขึ้น 12   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นอธิบดี  เป็นวันกุนü ขาลû มะเส็ง

10 มิถุนายน 2557 วันอังคาร  ขึ้น 13   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันฤกษ์แตกสลาย/วันเสื่อม  เป็นวันชวดü ฉลูû มะเมีย

11 มิถุนายน 2557 วันพุธ  ขึ้น 14   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันฉลูü ชวดû มะแม

12 มิถุนายน 2557 วันพฤหัส  ขึ้น 15   ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันลอย  เป็นวันขาลüกุนû วอก

13 มิถุนายน 2557 วันศุกร์  แรม 1  ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันอมฤตโชค  เป็นวันเถาะü จอû ระกา

14 มิถุนายน 2557 วันเสาร์  แรม 2  ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

15 มิถุนายน 2557 วันอาทิตย์  แรม 3 ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันธงชัย  เป็นวันมะเส็งü วอกû กุน

16 มิถุนายน 2557 วันจันทร์   แรม 4  ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันอธิบดี  เป็นวันมะเมียü มะแมû ชวด

17 มิถุนายน 2557 วันอังคาร แรม 5  ค่ำ เดือน   7  ปีมะเส็ง  เป็นวันขจัดทิ้ง  เป็นวันมะแมü มะเมียû ฉลู

18 มิถุนายน 2557 วันพุธ  แรม  6  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันวอกü มะเส็งû ขาล

19 มิถุนายน 2557 วันพฤหัส  แรม  7  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง  เป็นวันมหาสิทธิโชค/วันลอย  เป็นวันระกาü มะโรงû เถาะ

20 มิถุนายน 2557 วันศุกร์ แรม  8  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันเสีย  เป็นวันจอü เถาะû มะโรง

21 มิถุนายน 2557 วันเสาร์ แรม  9  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันกุนü ขาลû มะเส็ง

 

22 มิถุนายน 2557 วันอาทิตย์ แรม  10  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันธงชัย/วันทินสูญ  เป็นวันชวดü ฉลูû มะเมีย

23 มิถุนายน 2557 วันจันทร์ แรม  11  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันอธิบดี/วันจม  เป็นวันฉลูü ชวดû มะแม  

24 มิถุนายน   2557 วันอังคาร แรม  12  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันเทพจันทรา  เป็นวันขาลü กุนûวอก

25 มิถุนายน   2557 วัน พุธ แรม  13  ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันเถาะü จอû ระกา

 26 มิถุนายน   2557วันพฤหัส แรม  14 ค่ำ เดือน  7  ปีมะโรง      เป็นวันลอย  เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

27 มิถุนายน   2557 วันศุกร์ ขึ้น 1  ค่ำ เดือน 8  ปีมะโรง เป็นวันกาลทัณฑ์  เป็นวันมะเส็งü วอกû กุน

28 มิถุนายน   2557 วันเสาร์ ขึ้น 2  ค่ำ เดือน 8 ปี มะโรง   เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันมะเมียü มะแมû ชวด

29 มิถุนายน 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 3  ค่ำ เดือน  8  ปีมะโรง เป็นวันธงชัย/วันฟู  เป็นวันมะแมü มะเมียû ฉลู

30 มิถุนายน 2557 วันจันทร์ ขึ้น 4  ค่ำ เดือน  8  ปีมะโรง เป็นวันอธิบดี/วันจม  เป็นวันวอกü มะเส็งû ขาล

 

 

 

1 กรกฎาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 5  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันจม   เป็นวันระกาüมะโรงûเถาะ   

2 กรกฎาคม  2557 วันพุธ ขึ้น 6  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันจอüเถาะûมะโรง

3 กรกฎาคม  2557 วันพฤหัส ขึ้น 7  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันยมขันธ์   เป็นวัน กุนüขาลûมะเส็ง

4 กรกฎาคม  2557 วันศุกร์ ขึ้น 8  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย/วันกาลทัณฑ์   เป็นวันชวดüฉลูûมะเมีย

5 พฤษภาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 9  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันชวดüฉลูûมะแม

6 กรกฎาคม  2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 10  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันฟูป็นวันขาลüกุนûวอก

7 กรกฎาคม  2557 วันจันทร์ ขึ้น 11  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันเถาะüจอûระกา

8  กรกฎาคม  2557 วันอังคาร ขึ้น 12  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันจม เป็นวันมะโรงüระกาûจอ

9 กรกฎาคม  2557 วันพุธ ขึ้น 13  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันมะเส็งü วอกû กุน

10  กรกฎาคม  2557 วันพฤหัส ขึ้น 14  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง ฤกษ์ปิด เป็นวันมะเมียüมะแม û ชวด

11 กรกฎาคม  2557 วันศุกร์ ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันลอย  เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

12 กรกฎาคม  2557 วันเสาร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันวอก ü มะเส็ง û ขาล

13 กรกฎาคม   2557 วันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันฟู   เป็นวันระกาü มะโรง û เถาะ

14 กรกฎาคม   2557 วันจันทร์ แรม 3  ค่ำ เดือน 8 ปี เป็นวันอธิบดี  เป็นวันจอ ü เถาะ û มะโรง

15 กรกฎาคม  2557 วันอังคาร แรม 4  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันจม เป็นวันกุนü ขาลû มะเส็ง

16 กรกฎาคม  2557 วันพุธ แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

17 กรกฎาคม   2557 วันพฤหัส แรม 6  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันพระกาฬ   เป็นวันฉลู ü ชวดû มะแม

18 กรกฎาคม   2557 วันศุกร์ แรม 7  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง  เป็นวันลอย   เป็นวันขาลü กุน û วอก   

19 กรกฎาคม  2557 วันเสาร์ แรม 8  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันเถาะü  จอû ระกา

20 กรกฎาคม  2557 วันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันฟู   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

21 กรกฎาคม   2557 วันจันทร์ แรม 10  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง วันอธิบดี เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

22 กรกฎาคม   2557 วันอังคาร แรม 11  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันเทพสุริยัน/วันจม  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

23 กรกฎาคม   2557 วันพุธ แรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

24 กรกฎาคม   2557 วันพฤหัส แรม 13  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง ฤกษ์ขจัดทิ้ง  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

25 กรกฎาคม   2557 วันศุกร์ แรม 14  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ          

26 กรกฎาคม   2557 วันเสาร์ แรม 15  ค่ำ เดือน 8 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

27  กรกฎาคม   2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 1  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันฟู เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง  

28 กรกฎาคม  2557 วันจันทร์ ขึ้น 2  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง วันอธิบดี/วันฟู เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

29  กรกฎาคม   2557 วันอังคาร ขึ้น 3  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง ฤกษ์แตกสลาย  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

30  กรกฎาคม   2557 วันพุธ ขึ้น 4  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

31 กรกฎาคม   2557 วันพฤหัส ขึ้น 5  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค เป็นวันเถาะüจอûระกา

 

 

1 สิงหาคม  2557 วันศุกร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันพิลา   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

2 สิงหาคม   2557 วันเสาร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

3 สิงหาคม   2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

4 สิงหาคม   2557 วันจันทร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันฟู  เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

5 สิงหาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

6 สิงหาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ          

7 สิงหาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันราชาโชค   เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

8 สิงหาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 13  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง ฤกษ์หายนะ เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง        

9 สิงหาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 14  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

10 สิงหาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

11 สิงหาคม 2557 วันจันทร์  แรม 1  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันฟู   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

12 สิงหาคม 2557 วันอังคาร แรม 2  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันทรทึก เป็นวันเถาะüจอûระกา

13 สิงหาคม 2557 วันพุธ แรม 3  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินนาศ   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

14 สิงหาคม 2557 วันพฤหัส แรม 4  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง วันพิลา เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

15 สิงหาคม 2557 วันศุกร์ แรม 5  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันกาลทิน  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

16  สิงหาคม 2557 วันเสาร์ แรม 6  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

17  สิงหาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 7  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

18  สิงหาคม 2557 วันจันทร์ แรม 8  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันฟู   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ 

19  สิงหาคม 2557 วันอังคาร แรม 9  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง ฤกษ์เพิ่มพูน วันดี  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

20 สิงหาคม 2557 วันพุธ แรม 10  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง            

21 สิงหาคม 2557 วันพฤหัส แรม 11  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง ดิถีมหาสูญ  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

22 สิงหาคม 2557 วันศุกร์ แรม 12  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง ฤกษ์ก้าวหน้า  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

23 สิงหาคม 2557 วันเสาร์ แรม 13  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

24 สิงหาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 14  ค่ำ เดือน 9 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย เป็นวันเถาะüจอûระกา

25 สิงหาคม  2557 วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันฟู   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

26 สิงหาคม   2557 วันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู/วันอัคนิโรธ เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

27 สิงหาคม   2557 วันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

28 สิงหาคม   2557 วันพฤหัส ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันจม  เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

29 สิงหาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันกาลทิน  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

30 สิงหาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ           

31 สิงหาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันลอย   เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

 

 

 

1 กันยายน 2557 วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันพิลา เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง          

2 กันยายน 2557 วันอังคาร ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10  ปี มะเส็ง เป็นวันฟู/ดิถีมหาสูญ  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

3 กันยายน 2557 วันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10  ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

4 กันยายน 2557 วันพฤหัส ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10  ปี มะเส็ง เป็นวันจม   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

5 กันยายน 2557 วันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10  ปี มะเส็ง เป็นวันก้าวหน้า เป็นวันเถาะüจอûระกา

6 กันยายน 2557 วันเสาร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10  ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

7 กันยายน 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10  ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันลอย เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

8 กันยายน 2557 วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

9 กันยายน 2557 วันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

10 กันยายน 2557 วันพุธ แรม 2  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล                  

11 กันยายน 2557 วันพฤหัส แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันจม/กาลทัณฑ์   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ               

12 กันยายน 2557 วันศุกร์ แรม 4  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

13 กันยายน 2557 วันเสาร์ แรม 5  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

14 กันยายน 2557 วันอาทิตย์ แรม 6  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันทินสูญ  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

15 กันยายน 2557 วันจันทร์  แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันทรทึก/กาลทัณฑ์  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

16 กันยายน 2557 วันอังคาร แรม 8  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันยมขันธ์/วันฟู   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

17 กันยายน 2557 วันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ เป็นวันเถาะüจอûระกา

18 กันยายน 2557 วันพฤหัส แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันจม   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

19 กันยายน 2557 วันศุกร์ แรม 11  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันมหาสิทธิโชค เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

20 กันยายน 2557 วันเสาร์ แรม 12  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

21 กันยายน 2557 วันอาทิตย์ แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

22 กันยายน 2557 วันจันทร์ แรม 14  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

23 กันยายน 2557  วันอังคาร แรม 15  ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง เป็นวันฟู   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ            

24 กันยายน 2557  วันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

25 กันยายน 2557 วันพฤหัส ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันทินสูญ/ฤกษ์เพิ่มพูน เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

26 กันยายน 2557  วันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันเทพจันทรา/วันจม  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

27 กันยายน 2557  วันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง ฤกษ์เศร้าโศก  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

28 กันยายน 2557  วันอาทิตย์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันอัคนิโรธ   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

29 กันยายน 2557  วันจันทร์ ขึ้น6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย เป็นวันเถาะüจอûระกา

30 กันยายน 2557  วันอังคาร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน/ฤกษ์หายนะ   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

 

 

 

1 ตุลาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11  ปี มะเส็ง เป็นวันกาฬโชค/ วันฟู เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

2 ตุลาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11  ปี มะเส็ง เป็นวันทรทึก  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

3 ตุลาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันทินสูญ/วันจม เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

4 ตุลาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันพิลา  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล                                    

5 ตุลาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันก้าวหน้า/ฤกษ์เริ่มต้น   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ         

6 ตุลาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันเทพจันทรา/วันลอย  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

7 ตุลาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันมหาสิทธิโชค เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

8 ตุลาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

9 ตุลาคม 2557  วันพฤหัส แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง ฤกษ์ร่ำรวย  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

10 ตุลาคม 2557 วันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

11 ตุลาคม 2557 วันเสาร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันเถาะüจอûระกา

12 ตุลาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

13 ตุลาคม 2557 วันจันทร์ แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันลอย เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

14 ตุลาคม 2557 วันอังคาร แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง ฤกษ์สำเร็จ  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

15 ตุลาคม 2557 วันพุธ แรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

16 ตุลาคม 2557 วันพฤหัส แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง ฤกษ์เปิด  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

17 ตุลาคม 2557 วันศุกร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันยมขันธ์   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ   

18 ตุลาคม 2557 วันเสาร์ แรม 10 ค่ำ  เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

19 ตุลาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

20 ตุลาคม 2557 วันจันทร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันลอย  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

21 ตุลาคม 2557 วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันทินสูญ/วันฟู  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

22 ตุลาคม 2557 วันพุธ แรม 14  ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

23 ตุลาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง ฤกษ์อุดมสมบูรณ์  เป็นวันเถาะüจอûระกา

24 ตุลาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

25 ตุลาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

26 ตุลาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

27 ตุลาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

28 ตุลาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันกาฬโชค/วันลอย  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

29 ตุลาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12  ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ

30 ตุลาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12  ปี มะเส็ง เป็นวันมหาสิทธิโชค/วันฟู  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

31 ตุลาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันยมขันธ์ เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

 

 

 

1 พฤศจิกายน 2557 วันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

2 พฤศจิกายน 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

3 พฤศจิกายน 2557 วันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

4 พฤศจิกายน 2557 วันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันก้าวหน้า/วันลอย  เป็นวันเถาะüจอûระกา

5 พฤศจิกายน 2557 วันพุธ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12  ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

6 พฤศจิกายน 2557 วันพฤหัส ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง ฤกษ์บุญวาสนา/วันฟู เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

7 พฤศจิกายน 2557 วันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

8 พฤศจิกายน 2557 วันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12  ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์ เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

9 พฤศจิกายน 2557 วันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

10 พฤศจิกายน 2557 วันจันทร์ แรม 4  ค่ำ เดือน 12  ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ        

11 พฤศจิกายน 2557 วันอังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 12  ปี มะเส็ง เป็นวันลอย  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

12 พฤศจิกายน 2557 วันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

13 พฤศจิกายน 2557 วันพฤหัส แรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันยมขันธ์/วันฟู  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

14 พฤศจิกายน 2557 วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอัคนิโรธ  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

15 พฤศจิกายน 2557 วันเสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

16 พฤศจิกายน 2557 วันอาทิตย์ แรม 10  ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/กาฬโชค  เป็นวันเถาะüจอûระกา 

17 พฤศจิกายน 2557 วันจันทร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

18 พฤศจิกายน 2557 วันอังคาร แรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันยมขันธ์/วันลอย เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

19 พฤศจิกายน 2557 วันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

20 พฤศจิกายน 2557 วันพฤหัส แรม 14  ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง เป็นวันเทพสุริยัน/วันฟู เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

21 พฤศจิกายน 2557 วันศุกร์ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง วันกาฬโชค  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

22 พฤศจิกายน 2557 วันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1  ปี มะเส็ง เป็นวันมหาสิทธิโชค/วันจม   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ

23 พฤศจิกายน 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน/วันจม  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

24 พฤศจิกายน 2557 วันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

25 พฤศจิกายน 2557 วันอังคาร ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1   ปี มะเส็ง เป็นวันกาลทัณฑ์  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

26 พฤศจิกายน 2557 วันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

27 พฤศจิกายน 2557 วันพฤหัส ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันทักทิน   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

28 พฤศจิกายน 2557 วันศุกร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันกาลทัณฑ์/วันฟู  เป็นวันเถาะüจอûระกา

29 พฤศจิกายน 2557 วันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1  ปี มะเส็ง เป็นวันเทพจันทรา/วันทักทิน   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

30 พฤศจิกายน 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค/วันจม เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

 

1 ธันวาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง ฤกษ์อันตราย  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

2 ธันวาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันพิลา  เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

3 ธันวาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันลอย  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

4 ธันวาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1  ปี มะเส็ง เป็นวันก้าวหน้า   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ              

5 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1  ปี มะเส็ง เป็นวันฟู  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

6 ธันวาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

7 ธันวาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ  เดือน 1   ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันจม  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

8 ธันวาคม 2557 วันจันทร์ แรม 2  ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

9 ธันวาคม 2557 วันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง ฤกษ์เพิ่มพูน/ดิถีมหาสูญ   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

10 ธันวาคม 2557 วันพุธ แรม 4  ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันเถาะüจอûระกา

11 ธันวาคม 2557 วันพฤหัส แรม 5  ค่ำ เดือน 1  ปี มะเส็ง เป็นวันมหาสิทธิโชค   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

12 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันเทพสุริยัน/วันฟู  เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

13 ธันวาคม 2557 วันเสาร์ แรม 7  ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

14 ธันวาคม 2557 วันอาทิตย์ แรม 8  ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันจม เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

15 ธันวาคม 2557 วันจันทร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

16 ธันวาคม 2557 วันอังคาร แรม 10 ค่ำ เดือน 1  ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ      

17 ธันวาคม 2557 วันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือน 1  ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

18 ธันวาคม 2557 วันพฤหัส แรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง ฤกษ์ร่ำรวย เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

19 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 1   ปี มะเส็ง เป็นวันก้าวหน้า/วันฟู  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

20 ธันวาคม 2557 วันเสาร์ แรม 14  ค่ำ เดือน 1 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันฉลู üชวด û มะแม

21 ธันวาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย/วันจม   เป็นวันขาลü  กุน û วอก

22 ธันวาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันจม  เป็นวันเถาะüจอûระกา

23 ธันวาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2  ปี มะเส็ง เป็นวันดิถีมหาสูญ   เป็นวันมะโรงü ระกาû จอ

24 ธันวาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันมะเส็งü วอก û กุน

25 ธันวาคม 2557 วันพฤหัส ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค/วันลอย  เป็นวันมะเมียü มะแม û ชวด

26 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันพิลา เป็นวันมะแมü มะเมีย û ฉลู

27 ธันวาคม 2557 วันเสาร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอุบาทว์  เป็นวันวอก ü   มะเส็ง û ขาล

28 ธันวาคม 2557 วันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2  ปี มะเส็ง เป็นวันธงชัย   เป็นวันระกา ü มะโรงû เถาะ  

29 ธันวาคม 2557 วันจันทร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2  ปี มะเส็ง เป็นวันอธิบดี/วันจม  เป็นวันจอü เถาะ û มะโรง

30 ธันวาคม 2557 วันอังคาร ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปี มะเส็ง เป็นวันอมฤตโชค  เป็นวันกุน ü  ขาล û มะเส็ง

31 ธันวาคม 2557 วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2   ปี มะเส็ง เป็นวันโลกาวินาศ  เป็นวันชวด ü ฉลู û มะเมีย

(เร็วๆนี้ได้ตรวจดวงชะตาคนรู้จักอยู่สองสามคน ได้รับคำถ ามว่าไปดูดวงมาหลายที่หมอดูบอกว่าโดยภาพรวมแล้วดวงดี แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ดีอย่างที่หมอดูบอกเพราะอะไร พอข้าพเจ้าตรวจดูก็ดวงดีจริงตามที่หมอดูบอก พอดูชื่อนามสกุลพบว่าตกเลขที่ไม่ดีเลย ก็บอกไปว่าควรเปลี่ยนชื่อ ได้รับคำตอบว่าเปลี่ยนมานับสิบครั้งจนไม่อยากเปลี่ยนแล้ว  ก็บอกไปว่าเราทำไม่ถูก หรือเปลี่ยนไม่ถูกหลัก เพราะในการเปลี่ยนชื่อแล้วต้องทำให้ถูกหลักการว่าต้องทำอะไร อย่างไรบ้าง เช่นสวดมนต์ ถือศิล กินเจ หรือทำพิธีอย่างอื่น เช่นทำบุญ ทำทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา โดยส่วนมากผู้เปลี่ยนให้จะต้องแนะนำ   และประการสำคัญ ผู้เปลี่ยนให้จะต้องตรวจดวงชะตาเสียก่อน แล้วบูรณาการ ตำราทักษา,ตำรามหาภูต และหลักการโหราศาสตร์ สามอย่างนี้ประกอบกัน เพื่อตั้งชื่อให้สอดคล้องและเป็นมงคล)

ดวงคน สำหรับคนเกิดเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

          คนเกิด วันอาทิตย์

          คนเกิด วันจันทร์

          คนเกิด วันอังคาร

          คนเกิดวันพุธ

          คนเกิด วันพฤหัสบดี

          คนเกิด วันศุกร์

          คนเกิด วันเสาร์

Advertisements

ประชาคมอาเซียน 2558

 

ประชาคมอาซียน มีต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ประวัติความเป็นมาของอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีทั้งหมด   10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย อาเซียนเริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือกันของสามประเทศ ได้แก่ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2504 แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผันแปรทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศมาเลเซีย จนกระทั่งต่อมามีการฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่าง ประเทศขึ้นจึงมีการมองหาลู่ทางจัดตั้ง องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน จาก คำประกาศอาเซียน (ASEAN Declaration) ซึ่งลงนามโดย รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่หก และมีเวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา เข้ามาเป็นสมาชิกตามลำดับ

นำเสนอสื่อวิดิทัศน์นำเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน 2558 (ASEAN Community 2015 ) บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ…..

ภาพเสนอโลกอนาคตอาเซียน ปี 2558

เป็นการ์ตูน animation ใช้ภาษาอังกฤษ

เหมาะสมกับทุกคน

คลิกที่นี่…

นำเสนอด้วยเพลงวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน

เวียดนาม

ประเทศเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam (เวียดนาม)

ประเทศเวียดนาม (เวียดนาม: Việt Nam) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ก่ง หั่ว ซ้า ห่ย จู๋ เงี้ย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (เวียดนาม: Biển Đông, เบี๋ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า90กว่า ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก

 

AGE:111

การจัดการระบบสารสนเทศ
Management Information System

MISภาค2ทับ54

MIS3ทับ54(55)

Data are any facts, numbers, symbol,picture, represents somthing in the
 real world or text that can be process by a computer.
Information mearns data, text, images, sounds, codes, computer programs,
 software, databases or the like after we processed and can be utilize.
 System: A set of components that work together to achieve a common gold.
สารสนเทศสืบค้น555
คะแนนAGE111:กศ.พท. 

 

จีน

จีน: มหาอำนาจโลกศตวรรษที่21 

ประเทศจีน ปัจจุบันเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือประมาณ 1,300กว่าล้านคน มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตัวเต็ม: 中華人民共和國; จีนตัวย่อ: 中华人民共和国; พินอิน: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; อังกฤษ: People’s Republic of China (PRC)) หรือที่รู้จักในชื่อ จีน เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ประเทศจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียว ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนแแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่ง

ด้วยพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับการนิยามว่าดินแดนอะไรนับรวมเข้าไปด้วย และเป็นประเทศที่มีพื้นที่บนบกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ป่าสเต็ปป์และทะเลทรายในพื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือใกล้กับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และป่าฝนกึ่งโซนร้อนในพื้นที่ชื้นทางใต้ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า ส่วนภูมิประเทศทางตะวันตกนั้นขรุขระและเป็นที่สูง โดยมีเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเทียนชานกั้นเป็นพรมแดนตามธรรมชาติกับอินเดีย เนปาล และเอเชียกลาง ในทางตรงกันข้าม แนวชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นที่ราบต่ำ และมีแนวชายฝั่งยาว 14,500 กิโลเมตร (ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก) ซึ่งติดต่อกับทะเลจีนใต้ทางใต้ และทะเลจีนตะวันออกทางตะวันออก นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นเกาะอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น

อารยธรรมจีนโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งอารยธรรมยุคแรกเริ่มของโลก เจริญรุ่งเรืองในลุ่มแม่น้ำเหลืองอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งไหลผ่านที่ราบลุ่มจีนเหนือ เป็นเวลานานกว่า 6,000 ปี ระบบการเมืองของจีนตั้งอยู่บนการปกครองแบบราชาธิปไตย จีนรวมกันเป็นปึกแผ่นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉินเมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนราชวงศ์สุดท้าย ราชวงศ์ชิง สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1911 ด้วยการสถาปนาสาธารณรัฐจีนโดยพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคชาตินิยมจีน ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น เป็นยุคสมัยแห่งความแตกแยกและสงครามกลางเมืองซึ่งแบ่งประเทศออกเป็นค่ายการเมืองสองค่ายหลัก คือ ก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์ ความเป็นปฏิปักษ์ส่วนใหญ่สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1949 เมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ชนะสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนไต้หวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของก๊กมินตั๋งนั้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังไทเปบนเกาะไต้หวัน นับแต่นั้นมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีนเหนือปัญหาอธิปไตยและสถานะทางการเมืองของไต้หวัน

นับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนตลาดเมื่อปี ค.ศ. 1978 ประเทศจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจสำคัญที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกทั้งในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศราคาตลาดและความเท่าเทียมของอำนาจซื้อตลอดจนเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ประเทศจีนได้รับการจัดให้เป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ประเทศจีนถูกจัดว่ามีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอำนาจของโลกโดยนักวิเคราะห์วิชาการ นักวิเคราะห์การทหาร ตลอดจนนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจ

ปักกิ่ง

สิงคโปร์

 

ประเทศสิงคโปร์

 สิงคโปร์ (อังกฤษ: Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (อังกฤษ: Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17’35” เหนือ ลองจิจูด 103°51’20” ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย

มาเลเซีย

 

ปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองใหม่ ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย เกิดขึ้นจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่จะสร้างเมืองเพื่อเป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหารและประมุขของประเทศ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีพื้นที่ราว 4,932 เฮกเตอร์ ประชากรคาดการณ์ ราว 350,000 คน การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการวางผังอย่างเป็นสัดส่วน ดังนี้

 

  • ราชการ 5.3%
  • พานิชยกรรม 2.9%
  • ที่พักอาศัย 25.8%
  • วัฒนธรรม 2%
  • สาธารณประโยชน์ 10.1%
  • สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 18.2%
  • พื้นที่สีเขียว 37.5%

มัสยิดปุตรา ในปุตราจายา

ส่วนประกอบสำคัญของเมือง ได้แก่ทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยการขุด จึงทำให้เมืองปุตราจายามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสะพานที่ออกแบบอย่างสวยงามถึง 5 สะพานได้แก่ Putra Bridge, Seri Perdana Bridge, Seri bakti Bridge, Seri Gemilang Bridge, และ Seri Wawasan Bridgeปุตราจายา เป็นความตั้งใจของผู้นำมาเลเซียที่ต้องการจะเนรมิตรเมืองใหม่ขึ้นมา เมื่อปี 2538 โดยกำหนดแผนการพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะ 1A แล้วเสร็จในปี 2542 ระยะ 1B แล้วเสร็จในปี 2544 และระยะ 2 แล้วเสร็จในปี 2553 เพื่อเป็นศูนย์การบริหารและปกครอง แยกออกจากกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวง เพื่อต้องการควบคุมปัญหาการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรใน เมืองหลวงด้วย นอกจากนี้ จะเป็นความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคนมาเลเซีย